Відділ водних ресурсів Кременчуцького міжрайонного управління водного господарства діє на основі "Положення про Кременчуцьке міжрайонне управління водного господарства", "Положення про відділ водних ресурсів", у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, рішеннями і розпорядженнями місцевих органів виконавчої влади і самоврядування, Водним та Земельним кодексами України.
 
      Зона діяльності відділу водних ресурсів Кременчуцького МУВГ розподіляється на чотири адміністративні райони та 2 міста обласного  підпорядкування:

 

 

 

- Кременчуцький район;

 

- Козельщинський район;

 

- Глобинський район;

 

- Решетилівський район.
 

- місто Кременчук

- місто Комсомольськ


                                                            Основнi завданнями, які відділ виконує:

     -Організація виконання довгострокових державних, комплексних і регіональних програм розвитку водного господарства;

     -Здійснення по зоні діяльності єдиної технічної політики у сфері водного господарства, забезпечення потреб населення і галузей економіки у водних  ресурсах, впровадження досягнень науки і нової техніки, нових технологій;

     -Здійснення комплексу робіт по експлуатації поточному і капітальному ремонту та відбудова протиповеневих водогосподарських споруд, водосховищ, ставків, відродження водності річок, озер і водойм.

     -Забезпеченням раціонального використання водних ресурсів;

     -Здійснення заходів, пов'язаних з запобіганням шкідливої дії вод і ліквідацією її наслідків по зоні діяльності Кременчуцького міжрайонного управління водного господарства;

     -Здійсненням, в установленому законодавством порядку, контролю за раціональним використанням, та охороною вод на території зони діяльності суб'єктів господарської діяльності різних форм власності.